Koszty wysyłki

  1. Zamówione towary zostaną dostarczone przez Pocztę Polską (pobraniowe i do 2 paczek) oraz  firmą kurierską OPEK (od 3 paczek wzwyż) – tu niezbędne  jest podanie swojego telefonu kontaktowego.
  2. Odbiór przesyłki musi zostać potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru.  
  3. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia podczas odbioru przesyłki czy nie posiada ona uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
  4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Nabywca.
  5. Nabywca ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki. Podlega on zwrotowi jedynie pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Zwracany towar Nabywca przesyła na koszt własny. Należność za towar przekazana będzie w ciągu 14 dni od daty zwrotu w formie uzgodnionej z Nabywcą.